Missing people

Hydracon stödjer missing people Sweden för deras förtjänstfulla insatser att återfinna saknade människor

Klistermärke stående2015

Ny medarbetare till vårt Uppsalakontor

HydraCon välkomnar Kristoffer Moberg  som ny medarbetare på vårt Uppsalakontor. Kristoffer kommer senast från Skanska där han arbetat som platschef.

Rinkebyterrassen – nytt spännande anläggningsuppdrag åt Stockholm Stad

I öppen konkurrens har Hydracon Sverige AB erhållit förtroendet att förse Stockholm Stad med en komplett byggledningsorganisation till utvecklingen av Rinkebyterrassen ovanpå överdäckningen av E18 mot Järvafältet.

I projektet skall det byggas 12 nya flerbostadshus, varav ett är 16 våningar högt, med sammanlagt ca 350 bostäder.

Detta projekt bidrar även till att minska på barriäreffekterna kring Rinkeby genom att ett viktigt gång- och cykelstråk att skapas från Rinkeby Allé  över E18 och ner på Järvafältet och Kista.

rb-1 2

AAA

HydraCon har erhållit högsta kreditbetyg hos Soliditet. Vi känner oss både stolta och glada över att företaget utvecklas i den riktning vi arbetar för.

rating 1